För bokningar och beställningar: ring, skriv eller maila till

Stefan Forssén
Konstepidemins väg 6
S 413 14 Göteborg
tel  +46 704 223503 och ibland +47 971 28 022

Stefan Forssén <stefanforssen@konstepidemin.se>

Webansvarig