NOTERGod morgon, ögonblick!
45 sånger av Stefan Forssén
till texter av bland andra Olle Adolphson, Werner Aspenström, Eva-Stina Byggmästar, Elmer Diktonius, Nils Ferlin, Pär Lagerkvist, Tomas Tranströmer och Stefan Forssén själv.
Omisskännligt forssénska tonfall, någonstans mellan jazz, visa och romans.
Melodi, pianostämma, ackordanalys.
http://www.ejeby.se


Om kärlek ej - nyutkommen sångbok där Stefan Forssén tonsatt texter av Lennart Hellsing. Bo Ejeby förlag.

Onkel Stefans sånger 1
Onkel Stefans sånger 2
Onkel Stefans sånger 3
Onkel Stefans sånger 4
Rävjakten, Sveriges Körförbund
TV-barn, Sveriges Körförbund
Tusen-och-en-natt-visor, Rabén & Sjögren
–Gonatt, evigheten! Bo Ejeby förlag
Wolf Biermann Lieder arrangiert von Stefan Forssén für Gesang mit Klavierbegleitung, Peer music Classical, New York, Hamburg

PARTITUR

Alfabet
Brott och Straff
Heddas tiger
Kan du?
Rubato
Sagnet om folket bagved verden
Som tysta ljud
Sommerfugledalen, Svensk Musik, 1998
Stråkkvartett
Stråktrio
Till frihet är du född
Tre sånger för kör och orkester
Två sånger för kör och orkester
Vinter-Haga